A 375,1522 ÁLLAGMEGÓVÓ FELÚJÍTÁSA


dscf3427A Somogyszobon kiállított 375,1522 psz. mozdony az országban a legrosszabb állapotban lévők egyike volt. Többen gondolták úgy, hogy 375,1522 felújításába belekezdeni már késő. Ám azon tagtársaink, akik 2011 tavaszán, Siófokon a hasonló mértékben lepusztult 376,649 felújításában jeleskedtek, egy alaposabb átvizsgálás után úgy foglaltak állást, hogy ezt a mozdonyt is meg lehet menteni. 2012. évi tavaszi közgyűlésünkön megfelelő határozatot hoztunk. A felújítás munkálatai a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pécsi Területi Központjának felkérésére 2012. májusában Somogyszob Önkormányzatának támogatásával megkezdődtek.

A 375,1522 siralmas látványa nem csak a helybéliek és az átutazók szemét bántotta, vasútbarát körökben is híre ment.2009-ben L. Dézsi Zoltán egy figyelemfelkeltő rövidfilmet is készített róla:

Rettenet Somogyszobonvideo ikon

Mindabból, amit a film is nagyszerűen érzékeltet, következik, hogy ez a vállalkozás már nem csupán és elsősorban a mozdony megjelenésének elfogadhatóvá varázslásáról szólt, annak a feltételeit is meg kellett teremteni, ami eddigi vállalkozásaink tükrében a legnagyobb arányú szakipari, elsősorban lakatosmunkát igénylte. Csak egy példa a szénputtony, amelyet annyira elemésztett az idő vasfoga, hogy nem volt más megoldás, mint azt új lemez és szögvas anyagból teljesen újjáépíteni.

dscf3784A szénputtony lebontása, a rozsdatömegek eltávolítása, majd a nagyszámú külső és belső elem visszaépítése azonban még messze nem az összes restaurációs feladatot jelentette. Hatalmas munkát igényelt a mozdonysátor belsejének, elsősorban padlózata lemezeinek rendbetétele és számos további probléma megoldása is (ld. alább). A régi festékrétegek csiszolása, majd az alapozó festés ezek előrehaladtával kezdődhetett csak meg.

Az alapozó festés az elérhető felületeken ecseteléssel, ezek sík részein hengereléssel, belülről pedig szórással történt. Mindeközben a mozdonysátor és a víztartály lemezeinek átlyukadt felületeit megfelelő méretű lemezanyaggal szükség szerint kiváltottuk, vagy a korrózivédő réteg felhordása után lefedtük. A szénputtonyra vízmentességet biztosító fedőlemezt építettünk és korrózióvédelmet nyújtó festékrétegekkel belülről is bevontuk. Az alapozó festést lefedő első festékréteg felhordása a kívülről hozzáférhető felületeken ecseteléssel, ezek sík részein hengereléssel történt. A felső, feles keverésű matt és fényes zománcfesték réteg már mindenütt szórással került fel.

dscf4022A kéményre az esővíz bejutását gátló fémlapot építettünk tömített peremezéssel, felső karimájának elkorrodált részét kiváltottuk. A mozdonysátor ablakának rácsozásához még a 376,642 felújításához használt fémháló megmaradt részét használtuk, padlózatát pedig az ugyancsak ott alkalmazott módon készítettük el. A konyhát, akárcsak Kaposváron és Siófokon, lakattal zárhatóvá tettük. Ehhez a mozdonyhoz is elkészültek a homlok pályaszámtáblák műanyag utánzatai és korhű festést kaptak az oldal-pályaszám-, ill. féksúly táblák. 

A 375,1522 - szemben eddig felújított mozdonyainkkal - a MÁV tulajdona. Megbízóink, a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pécsi Területi Központjának illetékesei az előzetes egyeztetés során azon kívánságnak adtak hangot, hogy a felújítás lehetőség szerint a 60-as években alkalmazott színterv szerint történjen. A népköztársasági címeres oldal-pályaszámtáblák és a homlok-pályaszámtábla utánzatok korhűségének összhangja tehát adott volt. Az üzemszerűen fémtiszta felületeket ennek megfelelően ezüstszínűre festettük és gondos maszkolással előkészítve az ebben az időszakban alkalmazott díszcsíkozást is felvittük. (Megjegyzendő, hogy a kor színtervéhez az ötágú vörös csillag is hozzá tartozott, ám ennek reprodukálásától az előzetes egyeztetésen résztvevők egybehangzó állásfoglalásának megfelelően eltekintettünk.) A mozdonysátor valamennyi kémlelő ablaka megújult. Az ovális ablakokat plexiből vágtuk ki, míg az oldalsó szárnyakat üvegből szabattuk le és ragasztással rögzítettük.

dscf4432Sajnos a vezérállás műszerei az idők folyamán mind eltűntek, és az ezek legalább részleges pótlására tett kísérleteink sem jártak eredménnyel. Ám leleményes tagtársainknak egy vízállásjelző csövet azért sikerült szerezniük, ami beépítésre is került. A mozdonylámpák szerencsére hiánytalanok voltak és állapotuk is megfelelő volt ahhoz, hogy további évekre elfogadható külsőt ölthessenek. A szükséges lépések ennek érdekében is megtörténtek. Tagtársaink kreativitásának legékesebb példája azonban az a már csak igazán nem mindennapi megoldás, amelyet a gőzsíp hiányzó harangjának pótlására találtak…


A 375,1522 állagmegóvó felújítása sikerének titka a minden résztvevő példás hozzáállásának köszönhető hatékony összefogás. Mindenekelőtt köszönettel tartozunk Eller János Úrnak, Somogyszob polgármesterének, valamint önkormányzatának azért, hogy a vállalkozás kereskedelmi beszerzésű anyag és fogyóeszköz költségeit a község költségvetéséből fedezték és helyi ellátásból biztosították a munkában résztvevők hétköznaponkénti egyszeri meleg-étkeztetését.

A "bentlakó" résztvevőknek a MÁV Villamos Vontatási Főnöksége biztosított helyi elszállásolást. Külön hangsúlyt szeretnénk adni annak is, hogy a MÁV Zrt. helyi dolgozói, kiemelten Torma Zoltán úr, Somogyszob vasútállomás állomásfőnöke, valamint Hurta János úr, a VVF  Somogyszobi Felsővezetékes Szakaszmérnökségének vezetője nem mindennapi odaadással és segítőkészséggel támogatták munkánkat.

De kik is e vállalkozás érdemi megvalósítói, mondhatnók „hősei”, vagyis azok, akik munkaórákban és a feladatok súlyát tekintve is a teljesítmény túlnyomó részét adták bele? Kik is azok, akik - a kaposvári és siófoki hasonló "mutatvány" után - ismét saját szabadidejükből, családjuktól ismét távol, saját létfontosságú elfoglaltságaikat ismét félretéve több munkahéten keresztül, rendszerint napi 10-12 kemény munkaórát áldoztak az ügyért, embert próbáló körülmények között, saját felszereléssel, ráadásul sok mindent saját költségen?

A „kemény magot”, akik négy egészhetes jelenléttel(össz-munkaórában ez nem kevesebb, mint fejenként 200!!!), és a szakipari munkák volumenét tekintve is a legnagyobb arányban vették ki részüket a vállalkozásból, három fő alkotja. Név szerint:


Horváth Zoltán, ny. MÁV főmozdonyvezető, Dombóvár, MGV tag


Márfai Attila, ny. MÁV főmozdonyvezető, Dombóvár, MGV tag


Vidus Béla, ny. MÁV főmozdonyvezető, Kapospula, MGV tag

További tagtársaink, akik szintén lehetőségeikhez mérten adták bele a tőlük telhető élőmunka órákat, Zajácz László MÁV főmozdonyvezető Kaposvárról és Sándor Antal civil vasútbarát Jászberényből (akinek nevéhez az oldal pályaszám táblák korhű festése is kapcsolódik). Regula Géza elnökségi tagtársunk pedig, aki a Magyarországon az ötvenes évek végétől alkalmazott, fekete alapon fehér karakterekkel feliratozott zománcozott homlok-pályaszámtáblák műanyag utánzatai elkészítésének avatott mestere, az egyik legfontosabb látványelem létrehozásával távolról járult a vállalkozás sikeréhez.

Fő szövetségesünk a Verebély László Vasúttörténeti Egyesület egyik tagjának, Salekovics Gergelynek a kemény mag melletti folyamatos napi közreműködésével, valamint egy 8 fős csapatának egy teljes napi tevékenységével járult a munkálatokhoz.

Fentiek mellett a vasút iránt elkötelezett vasutas és vasútbarát magánszemélyek is több munkanapnak megfelelő össz-munkaórával támogatták vállalkozásunkat, köztük Kiss István, Somogyszob vasútállomás nyugállományú állomásfőnöke, valamint Tili Kornél MÁV-informatikus, és Bánrévi Károly nyugállományú MÁV főmozdonyvezető Kaposvárról.


dscf4713A megjelenésében újjávarázsolt 375,1522 avatását Somogyszob önkormányzata és a MÁV Zrt. Pályavasút Üzletág Pécsi Területi Központja a 2012. július 28-án megrendezésre került XIX. Somogyszobi Hagyományőrző Nap keretében, ill. a 41-es vonal 140. jubileuma alkalmára tervezte. A határidő betartása páratlan eleganciával sikerült. Anélkül, hogy bármi tennivaló visszamaradt volna rajta, Főszereplőnk már egy héttel avatása előtt új pompája teljében ragyogott.

A nagy eseményre a fenti napon 10:30 órai kezdettel került sor. Az ünnepséget az állomás mögötti vasutas kultúrházban tartották. Köszöntőként Tóth János, a Somogyszobi JEK Férfikör krónikása, a  MÁV nyugalmazott dolgozója adta elő az alkalomra írt saját versét. Ezután Eller János, Somogyszob polgármestere, Kovács József, a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pécsi Területi Központjának vezetője, Dr. Mosóczi László, a MÁV Zrt. nemzetközi kapcsolatokért felelős általános vezérigazgató-helyettese és Dr. Timár Péter, az MGV elnöke mondtak beszédet. Wein Tibor, az MGV titkára pedig a mozdony életútját és fontosabb adatait ismertette.

dscf4702Az eseménynek nem mindennnapi létszámú látogatottság adott rangot, de még inkább emelte azt a Somogyszobi Asszonyok és Nők Szövetségének megható és szívből jövő ünnepi műsora, amelyet hatalmas sikerrel adtak elő. Ezt követte az elismerések és ajándékok átadása. A megtisztelő feladatnak a MÁV Zrt. részéről Kovács József úr, a Pécsi PVTK vezetője, Somogyszob község részéről pedig Eller János Polgármester úr tett eleget.

A rendezvény a mozdony koszorúzásával folytatódott, majd következett az ünnepi ebéd, amelyen Polgármester úr a vállalkozásban részt vevőket és az ünnepség meghívottait látta vendégül. Délután Torma Zoltán úr Somogyszob vasútállomás állomásfőnöke és Hurta János úr, a MÁV VVF Somogyszobi Felsővezetékes Szakaszmérnökség vezetője a helyi kulturális értékek megtekintésére, majd a falunap eseményeire kalauzolták el a vendégeket.

dscf4722A somogyszobi mozdony állagmegóvó felújítása eddigi legnagyobb vállalkozásunk volt. Egyben ismét egy olyan, amelyet maradéktalanul jó érzéssel zárhattunk. Köszönhetjük ezt egyfelől tagtársaink és támogatóink példamutatásának, de nem kevésbé Somogyszob lakosainak, elöljáróinak és vasutas dolgozóinak, akik ennek elismeréseként ugyancsak megtették a tőlük telhetőt a nap méltóságáért, valamint azért, hogy akiknek kijár, érezhessék a helybéliek megbecsülését. Mindig szívesen gondolunk majd vissza rá!Képek
 a felújítás előtti állapotról és a felújítás menetérőlfoto 
Képek a felújított mozdonyról és az avatási ünnepségrőlfoto
A varázsütés amatőr rövidfilm video ikon
Videó -  Wein Tibor mozdonyismertetője az avatási ünnepségen video ikon


 A mozdony életútja  pdf k