A Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesületről

A Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület (MGV) egy országos nonprofit civil szervezet, amely 2007 januárjában alakult. Tagjaink elhivatott vasutas szakemberek és vasútbarát civilek, akik közül vasutas szakmai, vagy a vasút hagyományainak ápolásával kapcsolatos tevékenységük révén többen szereztek komoly elismeréseket. A MÁV História Bizottsággal és több, a vasúttal kapcsolatban elhivatott civil szervezettel is szoros kapcsolatot tartunk, munkájukban több tagunk is részt vesz. Tevékenységeink eddigi tapasztalataink alapján jól kiegészítik egymást. Egyesületünk fő törekvése a megmaradt szobor-gőzmozdonyok állagának megóvása. Távlati céljaink között legalább egy gőzmozdony üzemképessé tétele is szerepel. Kulturális misszióink fő eleme pedig a magyar gőzmozdonyokkal és vasúttörténettel kapcsolatos anyagok, adatok és ismeretek terjesztése.  

Tevékenységünk keretében 2007-ben elsőként a "Csingervölgy" keskeny nyomközű gőzmozdony Kismarosról Ajkára, valamint a "Triglav" keskeny nyomközű gőzmozdony Nagycenkről Kismarosra (végleges kiállítási helyeikre) történő szállításában működtünk közre, majd a Közlekedési Múzeum mellett kiállított 6633 pályaszámú gőzmozdony külsejét újítottuk fel.

A következő években a Budakeszin kiállított 376,589 pályaszámú, majd (a Verebély László Vasúttörténeti Egyesülettel közös vállalkozás keretében) a Kaposváron kiállított 376,642 pályaszámú gőzmozdony optikai helyreállításával gyarapítottuk a méltó látványt nyújtó mozdonyszobrok számát.

2011-ben a Déli Vasút „Buda-Kanizsa” vonala megnyitásának 150. évfordulója tiszteletére a Verebély László Vasúttörténeti Egyesülettel újabb közös vállalkozás keretében a Siófokon kiállított 376,649 p.sz. mozdony állagmegóvó munkáit végeztük el. 2012-es vállalkozásunk - az eddigi legnagyobb - a Somogyszobon kiállított 375,1522 állagmegóvó felújítása volt.

Fontosabb dokumentumok: 

Az egyesület alapszabálya pdf k

Civil kezdeményezés pdf k

Belépési nyilatkozat pdf k

Etikai alapelvek pdf k

SZJA 1% rendelkező nyilatkozat pdf k