In Memoriam BALÁZS JÓZSEF

2013. 01. 01.

Ezúton is tudatjuk mindenkivel, aki ismerte, szerette és tisztelte, hogy 

emelt fővel viselt hosszas betegség után, életének 64-edik évében, 2012. december 31-én elhunyt

Balázs József

nyugalmazott MÁV főmozdonyvezető.

bj k 

Balázs József a MÁV egyik legelhivatottabb és legismertebb mozdonyvezetője volt. Sorsa a múlt rendszerben jellegzetes magyar mozdonyvezetői sors: a vasút szolgálatának szentelt élet és az annak oltárán feláldozott egészség. Mindemellett azon utolsó maroknyi, letörhetetlenül lelkes gőzösvezér egyike volt, akik a menetrendszerű gőzvontatás dicső korszakának visszatapsolt ráadását jelentő nosztalgiaüzem beindítását a 80-as években önkéntes munkájukkal nagymértékben elősegítették. Szaktudása kamatoztatása útján két mozdony, a 341,012 (ex. 1026) és a 424,009 feújításában játszott vezető szerepet. A magyar gőzvontatás emlékeinek megőrzése terén ezzel elvitathatatlan és alighanem felülmúlhatatlan érdemeket szerzett. Ezt követően a 90-es évek elejéig még a hivatalos MÁV menetrend szerint közlekedtetett nosztalgiavonatok élén legtöbbször bevetett 424,009 állandó vezére lett, amely életének talán legszebb napjait, pályafutásának pedig a csúcsát jelentette.

Balázs József sajnos nem lehetett egyesületünk regisztrált tagja. Ennek egyszerű, de nagyon komoly oka volt: egészsége sajnos már megalakulásunk idején sem tette lehetővé, hogy csatlakozzon hozzánk, pedig nemcsak, hogy elsőként szeretett volna, egyesületünk létrehozásának is egyik megálmodója volt.

Mindörökké Tiszteletbeli Tagunk marad!

A videótárunkban is megtalálható

"...ki a gőzöst igazítja"  video ikon 

c. filmünk forgatása idején nem először csillant meg végleges felépülésének bíztató reménye, ám röviddel ezután kellett szeretett felesége váratlan elvesztését is feldolgoznia... E portréfilm elkészítését, melynek célja a nem mindennapi vasutas hivatásszeretet bemutatása volt, egyesületünk filmes tagjai 2009-ben határozták el. Rendezését a Zugló TV szíves támogatásával és stábjának segítségével tagtársunk, a TV főszerkesztője, Fekete Csilla vállalta.

Az alábbi rövidfilm, mely már az emlékére készült, a "...ki a gőzöst igazítja" mintegy posztumusz függeléke.

Rekviem egy mozdonyvezetőért  video ikon


Szolgálják e filmek Balázs József és 424,009, valamint a menetrendszerű gőzvontatás emlékének méltó megőrzését!

Könyv-ajánló

324-es konyv2012. 11. 15.

Saját kiadásban megjelent Kirchner Attila - Tóth Sándor - Villányi György: A MÁV 324 sorozatú gőzmozdonyai c. könyve.

E nem mindennapi teljesítmény árán megszületett nem mindennapi kiadványra, mint újabb büszkeségünkre is tekintünk, hiszen mindhárom szerzője egyesületünk oszlopos tagja!

A 620 oldalas, A4 méretű könyv 15 fejezeten keresztül mutatja be a mozdonysorozat beszerzéséhez vezető utat, azok egyes típusait, szerepüket az első- és második világháborúban, ill. az azokat követő időszakokban. Terjedelmes fejezet foglalkozik a mozdonyokkal folytatott különböző kísérletekkel (pakuratüzelés, ingavonati közlekedés, csillagfúvók, víztisztítók stb.) és az ezek alapján többségükben később más mozdonyokon is alkalmazott új műszaki megoldásokkal.

Ugyancsak terjedelmes fejezetek foglalkoznak az első világháborút követően idegen kézre került, valamint a GySEV-nél az 1950-es évektől kezdődően megjelent mozdonyokkal. Az összeállítást a sorozat ismert és jelentősebb baleseteit, valamint a még meglévő egyedeket ismertető fejezetek egészítik ki.

A könyv tartalmát 605 fénykép és ábra gazdagítja. Ezek többsége eddig nem publikált felvétel a második világháború előtti időszakból, ill. sok ismeretlen, a mozdonyok romániai, csehszlovák, jugoszláv, német, osztrák stb. hétköznapjait bemutató kép. Olyan kuriózumok is találtatók köztük, mint pl. egy villanymozdonnyá átépített 324-es fotója.

Az ábrák mellett a könyv 170 táblázatot is tartalmaz; ezek között a minden egyes mozdony jelenleg ismert életútját tartalmazó a legterjedelmesebb. 

 

Figyelem! A készlet elfogyott! 

További megrendeléseket nem tudunk visszaigazolni!