In Memoriam BALÁZS JÓZSEF

2013. 01. 01.

Ezúton is tudatjuk mindenkivel, aki ismerte, szerette és tisztelte, hogy 

emelt fővel viselt hosszas betegség után, életének 64-edik évében, 2012. december 31-én elhunyt

Balázs József

nyugalmazott MÁV főmozdonyvezető.

bj k 

Balázs József a MÁV egyik legelhivatottabb és legismertebb mozdonyvezetője volt. Sorsa a múlt rendszerben jellegzetes magyar mozdonyvezetői sors: a vasút szolgálatának szentelt élet és az annak oltárán feláldozott egészség. Mindemellett azon utolsó maroknyi, letörhetetlenül lelkes gőzösvezér egyike volt, akik a menetrendszerű gőzvontatás dicső korszakának visszatapsolt ráadását jelentő nosztalgiaüzem beindítását a 80-as években önkéntes munkájukkal nagymértékben elősegítették. Szaktudása kamatoztatása útján két mozdony, a 341,012 (ex. 1026) és a 424,009 feújításában játszott vezető szerepet. A magyar gőzvontatás emlékeinek megőrzése terén ezzel elvitathatatlan és alighanem felülmúlhatatlan érdemeket szerzett. Ezt követően a 90-es évek elejéig még a hivatalos MÁV menetrend szerint közlekedtetett nosztalgiavonatok élén legtöbbször bevetett 424,009 állandó vezére lett, amely életének talán legszebb napjait, pályafutásának pedig a csúcsát jelentette.

Balázs József sajnos nem lehetett egyesületünk regisztrált tagja. Ennek egyszerű, de nagyon komoly oka volt: egészsége sajnos már megalakulásunk idején sem tette lehetővé, hogy csatlakozzon hozzánk, pedig nemcsak, hogy elsőként szeretett volna, egyesületünk létrehozásának is egyik megálmodója volt.

Mindörökké Tiszteletbeli Tagunk marad!

A videótárunkban is megtalálható

"...ki a gőzöst igazítja"  video ikon 

c. filmünk forgatása idején nem először csillant meg végleges felépülésének bíztató reménye, ám röviddel ezután kellett szeretett felesége váratlan elvesztését is feldolgoznia... E portréfilm elkészítését, melynek célja a nem mindennapi vasutas hivatásszeretet bemutatása volt, egyesületünk filmes tagjai 2009-ben határozták el. Rendezését a Zugló TV szíves támogatásával és stábjának segítségével tagtársunk, a TV főszerkesztője, Fekete Csilla vállalta.

Az alábbi rövidfilm, mely már az emlékére készült, a "...ki a gőzöst igazítja" mintegy posztumusz függeléke.

Rekviem egy mozdonyvezetőért  video ikon


Szolgálják e filmek Balázs József és 424,009, valamint a menetrendszerű gőzvontatás emlékének méltó megőrzését!