Előadás a gőzmozdony fejlődéstörténetéről

2019. 02. 01.

Egyesületünk elnökhelyettese, Molnár Tibor József, 2019. február 1-én a MÁV Nosztalgia Kft. szakmai továbbképző programja keretében Trevithicktől a 424-esig címmel ismeretterjesztő előadást tartott a gőzmozdony műszaki fejlődéstörténetéről. A helyszín az Istvántelki Járműjavító Üzem oktatóterme volt.

A képekkel illusztrált, egy órás előadás a gőzmozdony műszaki fejlődésének magyar útját kíséri végig, kiindulva az őshoni kezdetekből, a monarchiai, majd a Trianon utáni korszakokon át a menetrendszerű gőzvontatás végéig.

 

Megtekinthető az ikonra kattintással: video ikon

 

 

KÖNYV AJÁNLÓ

 2014. 12. 12.

Előlap k 300Saját kiadásunkban megjelent

Molnár Tibor József

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 328-AS SOROZATÚ GŐZMOZDONYAI

c. könyve.

Szerzőnk a MÁV egyik legjellegzetesebb, a magyar gőzmozdonyépítés egyik legsikeresebb, legnagyobb arányban és leghosszabb távon használt 2-C tengelyelrendezésű gyorsvonati mozdonysorozatáról, az egykori magyar mérnöki tudás egy kiemelkedő alkotásáról kíván egy méltó történeti emlékkönyvet a magyar vasútbarátok és a gőzmozdonyok iránt érdeklődők kezébe adni.

A 360 oldalas, A4 méretű kötet tizenegy fejezetben ad átfogó képet a mozdonysorozat életútjáról. Ismerteti megjelenésének előzményeit és körülményeit, szerkezeti felépítését, fontosabb alkatrészeit, műszaki megoldásait, jellemzőit és adatait (utóbbiakat a történeti hűség érdekében az egykori gőzmozdony korszakban használt műszaki mértékegységek használatával), jelleg- és szerkezeti rajzokon szemlélteti a mozdony részegységeit.

Terjedelmes fejezetekben foglalkozik a sorozat szerepével és történetével a második világháború előtt, alatt és után. A tanulmányozott írásos dokumentumok (melyek közül néhány alkalmasat illusztrációként is felhasználtunk) feldolgozása nyomán betekintést ad a sorozat szolgálatának mindennapjaiba, időrendben haladva ismerteti a fél évszázadnál is hosszabb alkalmazása során történt jelentősebb üzemviteli eseményeket, valamint azok fejleményeit, szükség szerint a háttérben állt történelmi körülményekre is kitér. Részletesen tárgyalja a sorozaton folytatott fontosabb kísérleteket, fejlesztéseket és korszerűsítéseket (pakura-tüzelés, csillagfúvók, víztisztítók stb.), valamint az ezek alapján megvalósított konstrukciós módosításokat és újítási megoldásokat.

A kötetben számos védett, és eddig sehol nem publikált képet is tartalmazó, páratlan értékű, rendkívül gazdag historikus képanyagot teszünk közzé, melynek minőségét igyekeztünk a kor színvonalának megfelelő eszközökkel és módszerekkel a lehető legegyenletesebbé tenni.

A kötet összeállításánál két fontos szempontot követtünk; a járműsorozattal kapcsolatos események rendelkezésre álló eredeti dokumentumainak felhasználásával egyfelől a történeti hűségre, míg a tartalom szerkesztésénél alkalmazott elvekkel az áttekinthetőségre, és a folyamatos olvashatóságra törekedtünk.

Könyvünk tartalmának és képanyagának összeállítását olyan jeles közreműködők és egyesületi tagtársak segítették, akiknek szaktudása és odaadása nélkül az nem születhetett volna meg. Itt külön is meg kell említenünk Dr. Csiba József, valamint tagtársaink közül a korábban megjelent 324-es könyv szerzői, Kirchner Attila, Tóth Sándor és Villányi György, valamint természetesen Bárdos Imre, a magyar vasút jeles balesettörténésze nevét, aki kötetünk tartalmát a sorozat példányait ért baleseteket ismertető terjedelmes fejezet összeállításával és rendelkezésünkre bocsátásával gazdagította. Közreműködőinknek és támogatóinknak, akiknek nevei a kötetben megtalálhatók, ezúton is köszönetet mondunk minden segítségért.

Megrendelés mgve [kukac] freemail pont hu, vagy mgvegyesulet [kukac] gmail pont com mailcímeken.

Nem budapesti megrendelők részére postai utánvétellel is elküldjük, melynek díja 8.000 Ft vételár + postaköltség. 

Könyv-ajánló

324-es konyv2012. 11. 15.

Saját kiadásban megjelent Kirchner Attila - Tóth Sándor - Villányi György: A MÁV 324 sorozatú gőzmozdonyai c. könyve.

E nem mindennapi teljesítmény árán megszületett nem mindennapi kiadványra, mint újabb büszkeségünkre is tekintünk, hiszen mindhárom szerzője egyesületünk oszlopos tagja!

A 620 oldalas, A4 méretű könyv 15 fejezeten keresztül mutatja be a mozdonysorozat beszerzéséhez vezető utat, azok egyes típusait, szerepüket az első- és második világháborúban, ill. az azokat követő időszakokban. Terjedelmes fejezet foglalkozik a mozdonyokkal folytatott különböző kísérletekkel (pakuratüzelés, ingavonati közlekedés, csillagfúvók, víztisztítók stb.) és az ezek alapján többségükben később más mozdonyokon is alkalmazott új műszaki megoldásokkal.

Ugyancsak terjedelmes fejezetek foglalkoznak az első világháborút követően idegen kézre került, valamint a GySEV-nél az 1950-es évektől kezdődően megjelent mozdonyokkal. Az összeállítást a sorozat ismert és jelentősebb baleseteit, valamint a még meglévő egyedeket ismertető fejezetek egészítik ki.

A könyv tartalmát 605 fénykép és ábra gazdagítja. Ezek többsége eddig nem publikált felvétel a második világháború előtti időszakból, ill. sok ismeretlen, a mozdonyok romániai, csehszlovák, jugoszláv, német, osztrák stb. hétköznapjait bemutató kép. Olyan kuriózumok is találtatók köztük, mint pl. egy villanymozdonnyá átépített 324-es fotója.

Az ábrák mellett a könyv 170 táblázatot is tartalmaz; ezek között a minden egyes mozdony jelenleg ismert életútját tartalmazó a legterjedelmesebb. 

 

Figyelem! A készlet elfogyott! 

További megrendeléseket nem tudunk visszaigazolni!