Üdvözöljük egyesületünk honlapján!

A gőzmozdony és a gőzvontatás a technikatörténet egyik legfontosabb fejezete. Járművei méltán kapnak megbecsült helyet a múzeumokban, a gőzmozdony vontatta nosztalgiavonatok nem véletlenül örvendenek rendkívüli népszerűségnek. Magyarországon a Közlekedési Múzeum és a MÁV tulajdonában mintegy 150 szabadtéren kiállított gőzmozdony idézi a gőzkorszak emlékét. Megfelelő gondozás híján többségük állapota méltatlanul leromlott az időjárás pusztító hatása alatt.

A Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület (MGV) törekvése e csodás járművek állagának megóvása, saját vállalkozások és mások ez irányú tevékenységének támogatása útján. További szerepvállalásunk a gőzmozdonyokkal kapcsolatos ismeretek, adatok és médiaanyagok publikálása. 


Welcome on the homepage of the Hungarian Steam Locomotive and Railways Association!

Steam locomotives and steam traction form outstanding part of historic technologies. Vehicles of the age are highly reputed museum pieces, steam hauled nostalgia trains are universal favourites.

As memories of the steam age, near 150 locomotives, owned by the Hungarian Transport Museum and the Hungarian State Railways, were exhibited in Hungary. Majority of them was placed outdoor, exposed to adverse environmental effects without measures against a permanent deterioration.

Our Association makes efforts for preservation of these wonderful vehicles and publishes relevant information and data among others on this website.


Willkommen auf der Webseite des Ungarischen Dampflok- und Bahn-Vereins!

Dampftraktion und Dampfloks befinden sich zwischen den wichtigsten Abschnitten in der Geschichte der Technik. Fahrzeuge des Dampf-Alters sind kostbare Ausstellungsstücke der Museen, Dampfbespannte Nostalgiezüge freuen sich immerhin über eine seltsame Popularität.

Als Eigentum des Ungarischen Verkehrsmuseums, bzw. der Ungarischen Staatsbahn sind in Ungarn cca. 150 Dampflok-Denkmäler ausgestellt. Ihre Mehrheit ist unter unwürdigen Umständen, zu verwüstenden Wirkungen der Umwelt ausgeliefert und ohne zureichende Pflege im Freien ausgestellt.

Unser Verein bemüht sich um die Zustandbewahrung dieser bewundernswerten Fahrzeugen, und vermittelt relevanten Informationen und Daten u. a. an dieser Webseite.